Namn: Wides Griff
      Meriter: Godkänd för avel.
CK, MH-testad, Lydnad klass 1 högst poäng 150.
  Fader: Lyalands Call Me Henry
  Moder: Wides Dolly
  Övrigt: Stamtavla