Namn: Bredagårds Ambition
      Meriter:  
  Fader: Atti's Aerlando Hard to Say Goodbye
  Moder: Bredagårds Zandra-Tina-Viktoria
  Övrigt: Stamtavla